Kontakt

Dane rejestrowe firmy:

X3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP: 6793135346 REGON: 365687729

ul. PŁK. S. DĄBKA 10; 30-732 KRAKÓW

KRS: 0000643213 Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy

Kapitał zakładowy: 50 000 pln w pełni wpłacony.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych współpracą z naszą firmą do kontaktu drogą telefoniczną lub poprzez pocztę elektroniczną. Mogą Państwo również skorzystać z formularza kontaktowego, który znajduje się poniżej, co przyśpieszy sprecyzowanie tematu informacji.

Dane kontaktowe:

12 350 62 48

biuro*x3biuro.com.pl

ul. Płk. S. Dąbka 10, 30-732 Kraków

Nasi konsultanci:

664 384 394

artur*x3biuro.com.pl

Artur Ślusarek

600 977 878

magdalena*x3biuro.com.pl

Magdalena Kaczmarczyk

508 301 938

daniel*x3biuro.com.pl

Daniel Czernatowicz

509 788 737

sylwia*x3biuro.com.pl

Sylwia Ryszka

505 076 660

ppodsiadlo*x3biuro.com.pl

Piotr Podsiadło

Klauzula informacyjna związana z procesem przetwarzania danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest X3 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie pod adresem ul. Płk. Stanisława Dąbka 10, 30-732 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000643213, NIP: 6793135346, REGON: 365687729, kapitał zakładowy 50.000 zł. Podanie danych osobowych przez klienta jest dobrowolne. Administrator przetwarza dane osobowe w następujących celach: zawieranie i realizacja umów, na podstawie zawartej umowy; rachunkowych związanych z wystawianiem i przyjmowaniem dokumentów rozliczeniowych, na podstawie przepisów prawa podatkowego; archiwizacja danych dla potrzeby wykazania faktów, a także ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami oraz kontakt telefoniczny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, co jest prawnie uzasadnionym interesem administratora danych. Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez administratora danych mogą być podmioty współpracujące z administratorem danych gdy jest to niezbędne do realizacji umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą. Dane osobowe nie będą przekazywane do podmiotu mającego siedzibę w państwie trzecim. Administrator danych przechowuje dane osobowe przez czas nie dłuższy niż termin przedawnienia zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego. Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez administratora ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Każda osoba, która uzna, że jej dane osobowe są przetwarzane przez administratora z naruszeniem przepisów RODO lub innych właściwych przepisów prawa, a dotyczących przetwarzania danych osobowych, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób automatyczny, w tym poprzez profilowanie. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajdują się w naszej polityce prywatności.