Praca

Rozwijamy się dynamicznie i chętnie nawiążemy współpracę z energicznymi, ciekawymi ludźmi. Szukasz pracy w branży artykułów biurowych? Wyślij nam swoje CV na adres: rekrutacja@x3biuro.com.pl
Jeżeli pojawi się możliwość wykorzystania Twoich umiejętności i doświadczenia, skontaktujemy się z Tobą.

Oferujemy:

 • pracę w Firmie stawiającej na długoletnie, bliskie, oparte na szacunku i zaufaniu relacje ze swoimi pracownikami, ich dużą samodzielność,
 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę (po okresie próbnym),
 • atrakcyjne wynagrodzenie składające się z części stałej oraz prowizji od wyników sprzedaży,
 • swobodną, nieformalną atmosferę w pracy.

Opis stanowiska:

 • aktywne pozyskiwanie nowych klientów oraz sprzedaż produktów z szerokiej oferty,
 • przygotowywanie ofert handlowych i kalkulacji dla klientów,
 • realizacja wyznaczonych celów sprzedażowych.

Oferta skierowana jest do kandydatów:

 • mających doświadczenie w sprzedaży artykułów biurowych lub pokrewnej,
 • chcących poszerzać własne doświadczenie i rozwijać się zawodowo,
 • zmotywowanych do osiągania wysokich wyników sprzedażowych.

Od kandydata/ kandydatki oczekujemy:

 • doświadczenia w branży artykułów biurowych lub pokrewnej,
 • wysokich zdolności handlowych i łatwości nawiązywania kontaktów,
 • samodzielności w organizacji pracy,
 • wykształcenia minimum średniego,
 • prawa jazdy kat. B.

Prosimy
o dołączenie do CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich
danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu
rekrutacyjnego (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych
osobowych, Dz. U. 1997 nr 133 poz. 883 z późniejszymi zmianami.”

Klauzula informacyjna związana z procesem przetwarzania danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest X3 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie pod adresem ul. Płk. Stanisława Dąbka 10, 30-732 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000643213, NIP: 6793135346, REGON: 365687729, kapitał zakładowy 50.000 zł. Podanie danych osobowych przez klienta jest dobrowolne. Administrator przetwarza dane osobowe w następujących celach: zawieranie i realizacja umów, na podstawie zawartej umowy; rachunkowych związanych z wystawianiem i przyjmowaniem dokumentów rozliczeniowych, na podstawie przepisów prawa podatkowego; archiwizacja danych dla potrzeby wykazania faktów, a także ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami oraz kontakt telefoniczny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, co jest prawnie uzasadnionym interesem administratora danych. Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez administratora danych mogą być podmioty współpracujące z administratorem danych gdy jest to niezbędne do realizacji umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą. Dane osobowe nie będą przekazywane do podmiotu mającego siedzibę w państwie trzecim. Administrator danych przechowuje dane osobowe przez czas nie dłuższy niż termin przedawnienia zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego. Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez administratora ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Każda osoba, która uzna, że jej dane osobowe są przetwarzane przez administratora z naruszeniem przepisów RODO lub innych właściwych przepisów prawa, a dotyczących przetwarzania danych osobowych, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób automatyczny, w tym poprzez profilowanie. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajdują się w naszej polityce prywatności.